Koncernen

Delarka består av en koncern med Delarka Holding AB (publ) som moderbolag och Delarka Fastighet AB som fastighetsägande dotterbolag.