Vår verksamhet

Delarka utvecklar, förädlar och förvaltar kontorslokaler med hyresgästen i fokus.

VD har ordet

Att äga och förvalta en fastighet med stort arkitektoniskt värde innebär ett ansvar. Vårt mål är att bevara och på ett omsorgsfullt sätt förädla fastigheten med hänsyn till omgivningen och arkitektens ursprungliga vision. Likväl har vi ett ansvar gentemot vår hyresgäst. Vi har som mål att bygga en nära relation där hyresgästen känner en trygghet att jämsides med oss diskutera hyresfrågor och arbeta med utvecklingen av fastigheten. Hyresgästen ska ges alla möjligheter att optimera sin verksamhet.

Vid sidan om fastigheten och hyresgästen har vi även ett stort ansvar gentemot bolagets aktieägare. Vi anser att vår ansvarsfulla, hänsynstagande förvaltning av fastigheten och den nära relationen till hyresgästen kommer möjliggöra oss att utbetala en konjunkturoberoende, stabil och konkurrenskraftig utdelning över tid.