Pressmeddelanden

Delarka Holding - Bokslutskommuniké för 2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 6 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 och 28 december 2018

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten uppgår till 1 180 000 tkr (1 260 000).

2017-07-01 - 2017-12-31

Hyresintäkter uppgick till 50 727 tkr (49 310).

Driftsöverskott uppgick till 37 695 tkr (38 559).

Belåningsgrad 60,4 % (57,2).

Räntetäckningsgrad 3,0 (2,2).

2017-01-01 - 2017-12-31

Hyresintäkter uppgick till 100 951 tkr (98 680).

Driftsöverskott uppgick till 78 803 tkr (77 683).

Belåningsgrad 61,4 % (58,2).

Räntetäckningsgrad 4,2 (1,5).

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 24 508 tkr (21 118).

Kassaflöde från den löpande verksamhetet 54 490 tkr (15 978).

Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 432 739 tkr (486 460) ger en soliditet på 35,9 % (38,0).

För komplett rapport, se nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Joachim Carlsson +46 8 402 53 92, joachim.carlsson@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

Om Delarka Holding
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

2018-02-28
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 6 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 och 28 december 2018

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten uppgår till 1 180 000 tkr (1 260 000).

2017-08-29
Regulatorisk

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten har justerats ned med 75 000 tkr till 1 185 000 tkr.

2017-03-06
Regulatorisk

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2017-02-28
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

2016-11-18
Regulatory

Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-11-18
Regulatory

Delarka Holding AB (publ)'s subsidiary, Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-08-29
Regulatory
  • The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR 1
  • Market value of investment property was TSEK 1,235,000 (1,225,000)
  • Loan to Market Value 60 (60) per cent
  • Interest coverage ratio 2.3 (2.3)
  • Cash position TSEK 32,122 (37,497)
  • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
  • Net income for the period was TSEK -9,989 (-10,495)
  • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,483 (23,712)
  • Equity on June 30 was TSEK 301,676 (358,304)
<<
1
...
3
4
5
6
7
>>