Pressmeddelanden

Delarka Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Nu finns Delarka Holding AB (publ):s årsredovisning för 2019 tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen för 2019 finns här: https://www.delarka.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

2016-11-18
Regulatory

Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-11-18
Regulatory

Delarka Holding AB (publ)'s subsidiary, Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-08-29
Regulatory
 • The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR 1
 • Market value of investment property was TSEK 1,235,000 (1,225,000)
 • Loan to Market Value 60 (60) per cent
 • Interest coverage ratio 2.3 (2.3)
 • Cash position TSEK 32,122 (37,497)
 • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
 • Net income for the period was TSEK -9,989 (-10,495)
 • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,483 (23,712)
 • Equity on June 30 was TSEK 301,676 (358,304)
2016-08-29
Regulatory
 • Income from property management was TSEK 20,334 (21,046)
 • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
 • Net income for the period was TSEK 13,178 (16,407) corresponding to SEK 2.64 (3.28) per share
 • Market value of investment property TSEK 1,235,000 (1,225,000)
 • Loan to Value 60 (60) per cent
 • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,597 (23,605)
 • Net cash flow from financing activities was negative TSEK 20,000 (20,000) due to dividend payments
 • Equity on June 30 was TSEK 464,041 (465,310) corresponding to SEK 92.81 (93.1) per share
1
2
3
4
5