Pressmeddelanden

Delarka erhåller prestigefull miljöcertifiering

Fastigheten Solna Polisen 2 som ägs av Delarka Fastighet AB ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till det noterade bolaget Delarka Holding AB (publ) ("Delarka"), erhåller det prestigefulla betyget "Excellent" enligt det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use.

Polisen 2 blir den åttonde fastigheten i Sverige som erhåller betyget Excellent, och den tredje i Solna kommun.

Pareto Business Management AB, som förvaltar Delarka, har under det senaste året arbetat aktivt med att få byggnaden miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use. Newsec Asset Management AB, som sköter den tekniska förvaltningen av fastigheten på uppdrag av Bolaget, har varit till stor hjälp under certifieringsprocessen. De har genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa att bedömningsprocessen fortlöpt på ett obehindrat sätt och givit Bolaget alla förutsättningar för att erhålla ett så högt betyg som möjligt.

Lisa Lexius, Miljökonsult på WSP Sweden AB, har varit Bolagets Assessor. Lisa har varit till stor hjälp och guidat Bolaget genom certifieringsprocessen.

"Vi är oerhört stolta över att erhålla det prestigefulla betyget "Excellent" från det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use. Det är ett kvitto på att vår aktiva förvaltning ger resultat. Detta ökar värdet på fastigheten, miljöcertifiering efterfrågas i allt högre grad från hyresgäster och banker.", Sven I Hegstad, vd

Om BREEAM In-Use
BREEAM In-Use är ett europeiskt certifieringssystem för befintliga byggnader där en byggnad bedöms utifrån nio hållbarhetskategorier: Energi och utsläpp av växthusgaser, vatten, avfall, luftkvalité, buller, belysning och hälsa samt välbefinnande hos dem som brukar fastigheten.

15 maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, vd
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 kvm uthyrningsbar yta och cirka 14 000 kvm parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se

2020-02-28
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 28 februari 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman att godkänna att Bolaget avyttrar samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Delarka Fastighet AB, ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("Försäljningen").

2020-02-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 februari 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2020-02-12
Regulatorisk

Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag, 12 februari 2020, ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Delarka Fastighet AB ("Dotterbolaget"), ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("Fastigheten") ("Försäljningen"). Köparen är ett nyetablerat nordiskt bolag som ska kapitaliseras av investerare innan tillträdet av aktierna i Dotterbolaget. Köparen är konfidentiell.

2019-10-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org.nr 556944-5843 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-05-15

Fastigheten Solna Polisen 2 som ägs av Delarka Fastighet AB ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till det noterade bolaget Delarka Holding AB (publ) ("Delarka"), erhåller det prestigefulla betyget "Excellent" enligt det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use.

1
2
3
4
5