Pressmeddelanden

2016-02-29

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 mars 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2016-02-22

The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR1

2016-02-22

The Board proposes a dividend of SEK 8 per share through a quarterly installment of SEK 2 per share.

2015-03-25

At the annual general meeting of Delarka Holding AB (publ) held on 25 March 2015 in Stockholm, the following main resolutions were passed.

2015-03-04

Delarka today announces that its Annual report 2014 is available at www.delarka.se

1
2
3
4
5