Finansiell kalender

november 06 2019
Extra bolagsstämma

Klockan 10.00 i Pareto BusinessManagement AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

januari 07 2020
Beslutad utdelning december 2019

Avstämningsdag: 2019-12-30
Utdelningsdag: 2020-01-07
Utdelning/aktie: 2,0 SEK

februari 13 2020
Bokslutskommuniké 2019
april 02 2020
Årsstämma