Finansiell kalender

juni 05 2020
Sista dag för handel med inlösenaktier
juni 09 2020
Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktier
juni 12 2020
Utbetalning av inlösenlikvid
augusti 27 2020
Halvårsrapport