Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 5 mars 2021

Aktieägarna i Delarka , kallades till årsstämma fredagen den 5 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

STYRELSENS FÖR DELARKA HOLDING AB (PUBL) REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)

STYRELSENS FÖR DELARKA HOLDING AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE I ENLIGHET MED 20 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om förslag om minskning av aktiekapitalet

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.

Årsredovisning 2020

Extra bolagsstämma 23 november 2020

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

REDOGÖRELSE ENLIGT 12 KAP. 7 § OCH 20 KAP. 12 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)

REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)

MOTIVERADE YTTRANDE I ENLIGHET MED 20 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-04-14 – 2020-11-03

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-04-14 – 2020-11-03

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.

Extra bolagsstämma 27 augusti 2020

Aktieägarna i Delarka kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Revisorns yttrande
Styrelsens redogörelse

Årsstämma 2020

Aktieägarna kallades till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Information till investerare och förvaltare med anledning av automatiskt inlösenförfarande i Delarka Holding AB
Kallelse till årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Föreslagen bolagsordning
Motiverat yttrande
Styrelsens redogörelse
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om förslag om minskning av aktiekapitalet
Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.

Extra bolagsstämma den 28 februari 2020

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 28 februari 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 6 november 2019

Extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 6 november 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagstämma

Årsstämma den 3 april 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 3 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Revisionsberättelse

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsstämma den 4 april 2018

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 4 april 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 31 mars 2016

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 25 mars 2015

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 27 mars 2014

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma