Bolagsstämmor

Årsstämma den 3 april 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 3 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Revisionsberättelse

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning