Aktien efter avnotering

Delarka har överenskommit med Pareto Securities om underlättande av andrahandshandel i Delarkas aktie med ISIN SE0014401063 efter bolagets avnotering.

Pareto samordnar köp- och säljintressen för sina kunder och genomför avslut på nivåer som kan matchas. Vänligen notera att Pareto Securities inte kommer att garantera avslut samt att en kundrelation måste upprättas innan orderläggning. 

Indikativa priser kommer publiceras på Pareto Securities websida.

För mer information kontakta Joakim Appeltofft, joakim.appeltofft@paretosec.com, 040 – 750 22 // 0708 – 72 50 37