Aktien

Delarka Holding AB (publ) handlas på Nasdaq First North sedan den 17 december 2013. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 5 000 000 kronor fördelat på 5 000 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på First North: DELARK

ISIN-kod: SE0005504347

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Certified adviser: FNCA

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: DELARK.ST

Certified Adviser

FNCA
info@fnca.se
08-528 00 399
FNCA Sweden AB,
Box 5807, 102 48 Stockholm
FNCA