Investor relations

}

Delarka Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

16 december 2020

Delarka Holding AB ("Bolaget") meddelar härmed att URSUSREM Atlas II AB ("Köparen") har planenligt återbetalat den tredje och sista delbetalningen, om totalt 217 Mkr, avseende det lån som Bolaget ställde ut till Köparen i samband med avyttringen av sitt dotterbolag den 3 april 2020. Lånet är nu således i sin helhet återbetalt inklusive ränta om ca 11 Mkr.

23 november 2020
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Delarka direkt till din E-post.

Senaste rapporten

27 augusti 2020
14 april 2020

Nästa händelse

april 01 2021
Årsstämma 2021
1
2

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 8 402 5105