Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Delarka Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

28 februari 2020
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 28 februari 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman att godkänna att Bolaget avyttrar samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Delarka Fastighet AB, ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("Försäljningen").

12 februari 2020
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 februari 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Prenumerera

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Delarka direkt till din E-post.

Senaste rapporten

29 augusti 2019
14 februari 2019

Nästa händelse

maj 05 2020
Årsstämma
1
2

IR-kontakt

Sara Williamson

Tel: + 46 (0)8 492 53 94