Investor relations

}

Pressmeddelanden

3 juni 2021
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 3 juni 2021 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") behandlades följande:

11 maj 2021
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 juni 2021.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Delarka direkt till din E-post.

Senaste rapporten

29 januari 2021

Nästa händelse

oktober 13 2021
Fristen för Bolagsverkets kallelse på okända borgenärer inom ramen för likvidationsförfarandet löper ut

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Tel: +46 8 402 5105