Investor relations

  • Start
  • Investor relations

Delarka Holding AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

29 augusti 2018
Regulatorisk

Hyresintäkter för perioden uppgick till 46 102 tkr (45 335).

Driftnetto för perioden uppgick till 38 534 tkr (41 108).

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 28 371 tkr (30 734).

Resultat före skatt 68 371 tkr (-44 266).*

Resultat per aktie 11,4 kr (-6,5).*

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 28 612 tkr.

Prenumerera

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från Delarka direkt till din E-post.

Senaste rapporten

29 augusti 2018

Nästa händelse

februari 14 2019
Bokslutskommuniké 2018

IR-kontakt

Ingeborg Magnusson

Ekonom med magisterexamen samt fil.kand. i rättsvetenskap, Stockholms Universitet

Ingeborg har mångårig erfarenhet från finansbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerare. Ingeborg har tidigare arbetat för Pareto Securities i New York och Stockholm med inriktning på marknadsföring och public relations.

Ingeborg Magnusson