Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Lennart Låftman Styrelseordförande

Född 1945 | Antal aktier: 2 000

Ekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan

Lennart har över 40 års erfarenhet från finansbranschen och sitter idag som styrelseordförande i Intervalor AB och EOJ 1933 AB. Han är även styrelseledamot i Kallebäck Property Invest AB, RFSU AB, Telge Energi AB och Nyréns Arkitektkontor AB. Lennart var tidigare VD för Femte AP-fonden, Affärsvärlden och var en av grundarna till Consensus Group. Han har även arbetat som assisterande professor i Industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Johan Thorell Styrelseledamot

Född 1970 | Antal aktier: 30 000

Civilekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm

Johan har arbetet i finans- och fastighetsbranschen sedan 1998 och är idag VD för Gryningskust Holding AB. Han är styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Hållsta Fastighetsutveckling AB. Utöver det är Johan även styrelseledamot i bland annat AB Sagax, Hemsö Fastighets AB, Oscar Properties Holding AB, Nicoccino Holding AB och Tagehus Holding AB.

Henrik Viktorsson Styrelseledamot

Född 1975 | Antal aktier: 0

Ekonom med masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Helsingfors

Henrik har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är idag VD och Partner på Solidcap AB. Han är även styrelseordförande i  Mälaråsen AB. Henrik har tidigare arbetat i över 10 år som Invesment Manager på Nordea Bank AB och som Senior Portfolio Manager och Deputy CIO på Alandia Försäkring

Revisor

Jan Palmqvist Revisor

Född: 1962 

Civilekonom, Växjö Högskola

Jan är revisor inom finanssektorn med över 30 års erfarenhet och är idag partner på Deloitte. Han har även stor erfarenhet från uppdrag med sparbanker, fonder och stiftelser. Aktuella revisionsuppdrag är bland andra Brittisk-Svenska Handelskammaren, Amerikanska- och Internationella Handelskammaren, Ikano Bank, Stronghold Group, SABO, Utrikespolitiska Institutet med flera.