Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Lennart Låftman Styrelseordförande (sedan 2014)

Född 1945 | Antal aktier: 2 000 (inklusive närståendes innehav)

Ekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan

Lennart har över 40 års erfarenhet från finansbranschen och sitter idag som styrelseordförande i Intervalor AB och EOJ 1933 AB. Han är även styrelseledamot i Kallebäck Property Invest AB, RFSU AB, Telge Energi AB och Nyréns Arkitektkontor AB. Lennart var tidigare VD för Femte AP-fonden, Affärsvärlden och var en av grundarna till Consensus Group. Han har även arbetat som assisterande professor i Industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Johan Thorell Oberoende styrelseledamot (sedan 2014)

Född 1970 | Antal aktier: 30 000 (inklusive närståendes innehav)

Civilekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm

Johan har arbetet i finans- och fastighetsbranschen sedan 1998 och är idag VD för Gryningskust Holding AB. Han är styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Hållsta Fastighetsutveckling AB. Utöver det är Johan även styrelseledamot i bland annat AB Sagax, Hemsö Fastighets AB, Oscar Properties Holding AB, Nicoccino Holding AB och Tagehus Holding AB.

Henrik Viktorsson Oberoende styrelseledamot (sedan 2016)

Född 1975 | Antal aktier: 0 (inklusive närståendes innehav)

Ekonom med masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Helsingfors

Henrik har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är idag VD och Partner på Solidcap AB. Han är även styrelseordförande i  Mälaråsen AB. Henrik har tidigare arbetat i över 10 år som Invesment Manager på Nordea Bank AB och som Senior Portfolio Manager och Deputy CIO på Alandia Försäkring

Revisor

Malin Lüning Revisor

Född: 1980

Civilekonom, Stockholms Universitet

Malin är revisor inom finans- och fastighetssektorn med över 15 års erfarenhet och är idag partner på Deloitte. Hon har även stor erfarenhet från uppdrag med banker, fonder och mäklare.