Styrelse och revisor

}

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Henrik Viktorsson Oberoende styrelseordförande (sedan 2019)

Född 1975 | Antal aktier: 364 022 (genom bolag)

Ekonom med masterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Helsingfors

Henrik har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är idag VD och Partner på Solidcap AB. Han är även styrelseordförande i  Mälaråsen AB och styrelseledamot i Flexens Ab. Henrik har tidigare arbetat i över 10 år som Investment Manager på Nordea Bank AB och som Senior Portfolio Manager och Deputy CIO på Alandia Försäkring

Lennart Låftman Oberoende styrelseledamot (sedan 2014)

Född 1945 | Antal aktier: 2 000 (inklusive närståendes innehav)

Ekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan

Lennart har över 40 års erfarenhet från finansbranschen och sitter idag som styrelseordförande i Intervalor AB och EOJ 1933 AB. Han är även styrelseledamot i Kallebäck Property Invest AB, RFSU AB, Telge Energi AB och Nyréns Arkitektkontor AB. Lennart var tidigare VD för Femte AP-fonden, Affärsvärlden och var en av grundarna till Consensus Group. Han har även arbetat som assisterande professor i Industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Johan Thorell Oberoende styrelseledamot (sedan 2014)

Född 1970 | Antal aktier: 30 000 (inklusive närståendes innehav)

Civilekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm

Johan har arbetet i finans- och fastighetsbranschen sedan 1998 och är idag VD för Gryningskust Holding AB. Han är styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Hållsta Fastighetsutveckling AB. Utöver det är Johan även styrelseledamot i bland annat AB Sagax, Hemsö Fastighets AB, Oscar Properties Holding AB, Nicoccino Holding AB och Tagehus Holding AB.

Torsten Josephson Oberoende styrelseledamot (sedan 2019)

Född 1953 | Antal aktier: 0 (inklusive närståendes innehav)

Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola

Torsten Josephson har tidigare varit vd för Einar Mattson Byggnads AB och Sweco Projektledning AB. Torsten är för närvarande vd för Ancore Fastigheter AB, Kundvagnen Kolven AB och Långeberga Logistik AB. Torsten har även flera styrelseuppdrag, bl.a. i Byggpartner i Dalarna Holding AB (publ), Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ), 3D Fastigheter AB, Aktea Energy AB, Berg & Gren Arkitektkontor, Berggren & Mattsson Holding AB, Clarence Morberg Fastigheter AB, Dammskogen Fastigheter AB, Prioett AB och Stiftelsen för Olle Engquist-priset.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Född: 1971

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Klövern, HEBA och Magnolia. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Unibail Rodamco Sverige, Nordisk Renting, Bygga Bostäder och Byggvesta.