Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Sven Iver Hegstad VD

Sven har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och är verkställande direktör för Delarka.

Sven jobbar i dag som VD för Pareto Business Managment AS som förvaltar fastigheter för ca. 97 fastighetsprojekt till ett värde av ca. SEK 40 miljarder. Han har tidigare arbetat för KPMG och PwC och är auktoriserad revisor. Han har i tillägg flera styrelseuppdrag i bolag som är etablerade av Pareto Securities Project Finance.

Robin Englén Business Manager

Ekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet

Robin har många års erfarenhet från fastighetsbranschen och från att jobba med ekonomi. 

Robin jobbar i dag som Business Manager på Pareto Business Management AB. Han har tidigare jobbat som VD för Djurgårdsstadens Fastigheter AB, där han förvaltade fastigheter till ett värde av ca 3 miljarder SEK. Han har även jobbat på Deloitte, i Stockholm och Hongkong, som revisor.

Ingeborg Magnusson Investerarrelationer

Ekonom med magisterexamen samt fil.kand. i rättsvetenskap, Stockholms Universitet

Ingeborg har mångårig erfarenhet från finansbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerare. Ingeborg har tidigare arbetat för Pareto Securities i New York och Stockholm med inriktning på marknadsföring och public relations.

Anna Forsgren Teknisk Förvaltning

Civilingenjör med masterexamen inom Energi- och byggfysik, Kungliga Tekniska Högskolan

Anna har över 15 års erfarenhet av teknisk förvaltning och är ansvarig för fastigheternas tekniska underhåll och tillhörande administration. Anna har tidigare arbetat på för Newsec, Alecta, RIBA och IVT där hon hanterat ett flertal frågor såsom energioptimering och teknisk projektering.