Ledning

}

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Sven Iver Hegstad VD (sedan 2014)

Auktoriserad revisor med en master i ekonomi och redovisning från Norges Handelshögskola i Bergen.

Sven har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och är verkställande direktör för Delarka.

Sven jobbar i dag som VD för Pareto Business Managment AS som förvaltar fastigheter för ca. 97 fastighetsprojekt till ett värde av ca. SEK 40 miljarder. Han har tidigare arbetat för KPMG och PwC och är auktoriserad revisor. Han har i tillägg flera styrelseuppdrag i bolag som är etablerade av Pareto Securities Project Finance.

Innehav antal aktier: 0 (inklusive närståendes innehav)

Robin Englén Business Manager (sedan 2018)

Ekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet

Robin har många års erfarenhet från fastighetsbranschen och från att jobba med ekonomi. 

Robin jobbar i dag som Business Manager på Pareto Business Management AB. Han har tidigare jobbat som VD för Djurgårdsstadens Fastigheter AB, där han förvaltade fastigheter till ett värde av ca 3 miljarder SEK. Han har även jobbat på Deloitte, i Stockholm och Hongkong, som revisor.

Innehav antal aktier: 0 (inklusive närståendes innehav)

Sara Williamson Investerarrelationer (sedan 2019)

Civilekonom, Umeå Universitet

Sara har mångårig erfarenhet från den finansiella sektorn och arbetar förutom som IR ansvarig för bolaget som CEO för Pareto Business Management. Sara kommer senast från EY där hon arbetat som management konsult och Rezidor Hotel Group som business controller.

Tel: + 46 (0)8 402 53 94
E-post: Sara.williamson@paretosec.com