Ledning

}

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Sven Iver Hegstad VD (sedan 2014)

Auktoriserad revisor med en master i ekonomi och redovisning från Norges Handelshögskola i Bergen.

Sven har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och är verkställande direktör för Delarka.

Sven jobbar i dag som VD för Pareto Business Managment AS som förvaltar fastigheter för ca. 97 fastighetsprojekt till ett värde av ca. SEK 40 miljarder. Han har tidigare arbetat för KPMG och PwC och är auktoriserad revisor. Han har i tillägg flera styrelseuppdrag i bolag som är etablerade av Pareto Securities Project Finance.

Innehav antal aktier: 0 (inklusive närståendes innehav)

Ingeborg Magnusson Investerarrelationer

Ekonom med magisterexamen samt fil.kand. i rättsvetenskap, Stockholms Universitet

Ingeborg har mångårig erfarenhet från finansbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerare. Ingeborg har tidigare arbetat för Pareto Securities i New York och Stockholm med inriktning på marknadsföring och public relations.

Innehav antal aktier: 0 (inklusive närståendes innehav)

Tel: +46 8 402 5105
E-post: ingeborg.magnusson@delarka.se