Delarka Holding AB har sålt sin enda fastighet.
Läs mer om transaktionen under Investor Relations.

Investor relations

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Delarka Holding AB (publ) blev under december 2013 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Delarka Holding AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med ett helägt dotterbolag, Delarka Fastighet AB. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Delarka som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.


Senaste rapporten

27 augusti 2020
14 april 2020

Nästa händelse

april 01 2021
Årsstämma 2021
1
2